Agenda

Tot de zomer 2022 en september 2022

Na een corona-stop zijn we op 10 maart 2022 zijn we weer veilig begonnen met de repetities. En dit met veel nieuwe aspirant-leden!
We hebben we de repertoirecommissie een aantal nieuwe en een aantal al bekende muziekstukken uitgekozen, en gaan daarmee aan de slag (zie onder) voor een gepland klein optreden bij de Open Monumentendagen op 10 en 11 september 2022 (Doorn - Open Monumentendag).

De repetities gaan dit jaar door tot in juli 2022, en waarschijnlijk hebben we een zaterdag-ochtend-repetitie begin september (bericht volgt).

Repertoire tot de zomer 2022 en september 2022:

 1. The Ghost van Vaughn Williams

 2. As torrents in summer van Edgar Elgar

 3. Dindirin, anoniem; tekst Philip Lawson

 4. Quick we have but a second van C. Villiers Stanford

 5. Sweet and Low van J. Barnby;

 6. Under the Greenwood Tree, van Fenollosa


Na de zomer 2022

In het najaar staan de volgende activiteiten op de agenda:

 1. Een klein optreden bij de Open Monumentendagen, op 10 of 11 september 2022

 2. Een workshop met Ronald Naar in november 2022.

Het bestuur blijft actief, met de leden, vooruitkijken, naar mooie activiteiten.


Corona:

Het Heuvelrugkoor volgt wat betreft corona de adviezen van het RIVM.

 1. We houden ons allemaal aan de basisregels, voor elkaars gezondheid

 2. De opstelling is "in de banken", zoals vorig seizoen een tijdje de opstelling was.

 3. Wie ziekteverschijnselen heeft of twijfelt blijft thuis en laat zich testen.

Bij vragen: schroom niet, en vraag een bestuurslid.

Een korte terugblik over de afgelopen tijd, seizoen 2021-2022

Op 12 September 2021 heeft het Heuvelrugkoor opgetreden voor het Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug 2021.

Dit bestond uit een aantal nummers uit het repertoire 2020/2021 in de Driebergse kerk St Petrus' banden, in Driebergen-Rijsenburg.

Het programmaboekje vind u hier:

https://muziekfestival-uh.nl/wp-content/uploads/2021/09/Programmafolder-Muziekfestival-2021.jpg

Verder hebben we repetities in de buitenlucht georganiseerd, in verband met corona. Ook onderhielden we de onderlinge contacten via maandelijkse on-line bijeenkomsten. En zoals gebruikelijk hielden we dit voorjaar de Algemene Leden Vergadering, waarin besproken werd dat en hoe we na de corona-periode weer zouden starten, hoe we samen met aspirant-leden die in het voorjaar welkom geheten konden worden de repetities zouden aanpakken, en wat de plannen voor 2022 verder zouden zijn.