Agenda

Actueel: zondag 19 februari 2023, "Sprokkelconcert"


In de sprokkelmaand van 2023 - februari dus - geeft het Heuvelrugkoor een "Sprokkelconcert".

Zondag 19 februari 2023, 16:00 - 17:00 uur (zaal open 15:30 uur).

St. Martinuskerk

Dorpsstraat 15

3941 JK Doorn


Voorjaar 2023

Het bestuur blijft actief, en met de leden, vooruitkijken naar mooie activiteiten. Voor de afgelopen recente periode kunnen we noemen een workshop met Ronald Naar, een optreden bij het Muziekfestival op de Utrechtse Heuvelrug. Voor het siezoen '23/'24 staan er weer leuke (kleinere) mogelijkheden voor optredens in de wachtrij. Daar gaan we nog over beslissen.

Repertoire najaar 22 / voorjaar '23

Het repertoire van najaar '22 en voorjaar '23 is - tot en met de uitvoering van begin '23 - een keuze uit allerlei muziekstijlen en -periodes.

Bij Repertoire is te vinden wat over de afgelopen jaren het repertoire is geweest, meestal gegroepeerd rond een thema, stijl of periode.

Corona:

Het Heuvelrugkoor volgt wat betreft corona de adviezen van het RIVM.

  1. We houden ons allemaal aan de basisregels, voor elkaars gezondheid

  2. Aan de hand van adviezen van Rijksoverheid wijzigen we zo nodig de opstelling naar "in de banken, op afstand", zoals vorig seizoen.

  3. Wie ziekteverschijnselen heeft of twijfelt blijft thuis en laat zich testen.

Bij vragen: schroom niet, en vraag een bestuurslid.

Afgeronde activiteiten

Repertoire van het optreden in de Theetuin van Bartimeus, september '22:

  1. The Lover's Ghost, van Vaughn Williams

  2. As torrents in summer, van Edgar Elgar

  3. Dindirin, anoniem; tekst Philip Lawson

  4. Quick we have but a second, van C. Villiers Stanford

  5. Sweet and Low, van J. Barnby;

  6. Under the Greenwood Tree, van Fenollosa


Een korte terugblik over de afgelopen tijd, seizoen 2021-2022

Op 12 September 2021 heeft het Heuvelrugkoor opgetreden voor het Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug 2021.

Dit bestond uit een aantal nummers uit het repertoire 2020/2021 in de Driebergse kerk St Petrus' banden, in Driebergen-Rijsenburg.

Het programmaboekje vind u hier:

https://muziekfestival-uh.nl/wp-content/uploads/2021/09/Programmafolder-Muziekfestival-2021.jpg

Verder hebben we repetities in de buitenlucht georganiseerd, in verband met corona. Ook onderhielden we de onderlinge contacten via maandelijkse on-line bijeenkomsten. En zoals gebruikelijk hielden we voorjaar 2022 de Algemene Leden Vergadering, waarin besproken werd dat en hoe we na de corona-periode weer zouden starten, hoe we samen met aspirant-leden die in het voorjaar welkom geheten konden worden de repetities zouden aanpakken, en wat de plannen voor 2022 verder zouden zijn.