Nieuwe leden

Zangers die belangstelling hebben om mee te zingen in het Heuvelrugkoor kunnen 3 weken op proef meezingen. Alle stemgroepen zijn welkom.

Op de eerste avond worden nieuwe leden welkom geheten en wegwijs gemaakt, zodat ze zich direct thuis kunnen voelen.

We verwachten van nieuwe leden dat ze bekend zijn met het notenschrift en enige koorervaring hebben. Je hoeft geen auditie te doen, maar na drie weken wordt gekeken of je voldoet aan het niveau van het koor en in welke stemgroep je het beste past. De uiteindelijke toelating geschiedt in overleg met de dirigente.

De muziek die we zingen is niet altijd heel makkelijk. Daarom wordt van de leden verwacht dat ze thuis hun partijen oefenen, zodat de repetities niet alleen bestaan uit het instuderen van de nootjes, maar voornamelijk besteed kunnen worden aan de samenklank en de muzikale afwerking. Op de Ledenpagina wordt allerlei oefenmateriaal aangeboden.

De contributie is voor een jaar verschuldigd en wordt jaarlijks vastgesteld op de ledenvergadering. De contributie wordt in gewoonlijk twee delen betaald (september resp. januari). Nieuwe leden betalen naar rato van het aantal maanden dat het jaar nog rest. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Leden hebben toegang tot de Ledenpagina (menu-item rechtsboven). Daar staat alle informatie: 

Leden kunnen bij het secretariaat of de webmaster vragen hoe ze toegang krijgen tot de Ledenpagina.

Voor meer informatie en opgave kan je terecht bij het secretariaat.