Nieuwe leden

Zangers die belangstelling hebben om mee te zingen in het Heuvelrugkoor kunnen 4 weken op proef meezingen. Na afloop van die 4 weken overlegt de dirigente met het nieuwe lid over een mogelijke plaats in het koor. Alle stemgroepen zijn welkom.

We verwachten van nieuwe leden dat ze bekend zijn met het notenschrift en enige koorervaring hebben. Je hoeft geen auditie te doen, maar na een aantal weken wordt gekeken of je voldoet aan het niveau van het koor en in welke stemgroep je het beste past. De uiteindelijke toelating geschiedt na een stemtest door de dirigent en gebleken geschiktheid.

De muziek die we zingen is niet altijd heel makkelijk. Daarom wordt van de leden verwacht dat ze thuis hun partijen oefenen, zodat de repetities niet alleen bestaan uit het instuderen van de nootjes, maar voornamelijk besteed kunnen worden aan de samenklank en de muzikale afwerking.

De contributie is voor een jaar verschuldigd en wordt jaarlijks vastgesteld op de ledenvergadering. De contributie wordt in gewoonlijk twee delen betaald (september resp. januari). Nieuwe leden betalen naar rato van het aantal maanden dat het jaar nog rest. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Leden hebben toegang tot de Ledenpagina (menu-item rechtsboven). Daar staat alle informatie:

  • De agenda per week

  • Muziekstukken (PDF)

  • Stemgroep-specifieke geluidsfragmenten (voor zelf repeteren)

  • ....en nog veel meer

Leden kunnen bij het secretariaat of de webmaster vragen hoe ze toegang krijgen tot de Ledenpagina.

Voor meer informatie en opgave kan je terecht bij het secretariaat.